Växtnäring och jordförbättrare av högsta kvalitet.

Gör som proffsen, använd humus- och fulvobaserad växtnäring för bästa resultat. Kryddor & Gröna växter fungerer som en flytande kompost, rik på mineraler, näringsämnen och aktiva humussyror.

Bruksanvisning:

Tillsätt 20 droppar per liter vatten varje gång du vattnar. Ecofarmas produkter gör det möjligt för odlare att skapa en bördig och biologiskt högaktie odlingsjord som klarar att ta emot, binda, omsätta och tillgängliggöra större mängder näring för växterna.

Humussyrorna vi använder anrikas i en miljövänlig process från det Sydafrikanska kolet Vernadite. Både kolet och anrikningsmetoden gör att vi kan utvinna humussyror med högre biokemisk kapacitet.

Humussyra förbättrar jordmånen och gör dessutom näringsämnena mer tillgängliga för växterna. När man tillför humussyra så ökar mikrobernas förmåga att bryta ner och mineralisera organiskt material mycket kraftigt.

Humussyran förstärker också jordens katjonbyteseffekt och reagerar med positivt laddade mineraljoner och bildar på så sätt organiska komplex. Det skapar en mycket porösare jordstruktur med positiv påverkan på rotmiljön samtidigt som jordens förmåga att absorbera vatten ökar kraftigt.

Fulvosyrans molekyl har en förmåga att chelatera (binda sig till) mineraler och näringsämnen så att de lättare tas upp av växternas celler. Växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt samtidigt som näringsomsättningen och fotosyntesen blir mer aktiv, så att plantorna kan växa i lägre temperaturer och i svagare solljus.

Fulvosyran har dessutom en biokemiskt neutraliserande/buffrande effekt på markens pH.

En porösare jordmån med större förmåga att binda vatten, mer lättillgängliga näringsämnen och en ökad näringsupptagning hos växtcellerna ger tillsammans en stor effekt vid odling.

  • Skördeökningar med 15-30 %
  • Mängden gödningsmedel kan sänkas med 30-50 %
  • Minskat bevattningsbehov, upp till 50 %
  • Ett bättre unyttjande av näringsämnen som i sin tur minskar risken för näringsläckage i vattendrag