Grönt gräs och frisk jord utan mossa.

ProSoil GreenCare Mossa från Ecofarma är en snabbverkande, effektiv och miljövänlig gräsnäring speciellt framtagen för gräsmattor med mossproblem.

Mossa kan bara konkurrera med gräset i syrefattig jord med lågt pH. Behandling med GreenCare Mossa ger en kraftig syresättning av jordmånen samtidigt som pH-värdet i marken höjs vilket gör att mossans växtförutsättningar försvinner.

Applicera ProSoil GreenCare Mossa under vår och sommar på de delar av gräsmattan som har problem med mossa.

  • Långtidsverkande gräsnäring som snabbt avlägsnar mossa, effekten märks redan efter några dagar
  • Miljövänlig naturprodukt med koncentrerad humus- och fulvosyra, helt fri från gifter
  • Mer effektiv än produkter med järn eller järnsulfat eftersom mossan inte kommer tillbaka efter behandling
  • Reducerar urlakning och luckrar jordmånen
  • Ökar gräsets förmåga att ta upp näring


VERKAN
GreenCare M innehåller carbonerad humussyra. När produkten blandas med vatten frisätts rikligt med syre. Jorden syresätts mkt snabbt samtidigt som pH-värdet höjs. Effekten märks redan efter några dagar. Produkten verkar också långsiktigt och skapar en luckrare jord, med ökad förmåga att binda vatten och näringsämnen, vilket både ökar motståndskraften mot torka och minskar urlakning.

BEHANDLING
Säljs i pulverform: Blandas med ljummet vatten precis innan den vattnas ut med vattenkanna på de områden som är angripna av mossa. Vattnas ut jämnt över mossan så att den blir blöt, för bästa resultat vattna ner humusämnena efter 4-5 timmar. Vid riktigt kraftiga angrepp kan en andra omgång ges efter en månad.

DOSERING
1 liter GreenCare M

EFTER BEHANDLING
är mossan är avlägsnad behöver även den här delen av gräsmattan behandlas med fullgödsel. Använd med fördel ProGrow ProTurf som innehåller alla väsentliga näringsämnen gräset behöver, och humusämnen som stimulerar gräsets rottillväxt och förmåga att ta upp näringen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Snabbverkande, effektiv och miljövänlig gräsnäring speciellt framtagen för de områden på gräsmattan som har problem med mossa.

EFFEKT
Långtidsverkande med effekt redan efter några dagar

INNEHÅLL
Carbonerad humus- och fulvosyra. pH: 8

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR
Storlekar: 3 liters hink.

FÖRVARING
Förvaras i temperatur mellan 0-40°C. Skyddas från värme och direkt solljus och förvaras under torra förhållanden. Öppnade förpackningar bör återförlutas väl.

dosering

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
En vattenlöslig biostimulant baserad på Humusoch Fulvosyra, speciellt framtagen för golfgreener och gräsmattor med stora kvalitetskrav.

EFFEKT
Tid till effekt är normalt 1-2 veckor beroende på jordens temperatur. Verkningstiden är 3-4 veckor.

INNEHÅLL
Carbonerad humus- och fulvosyra. pH: 8

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR
Storlekar: 5 liters hink.

FÖRVARING
Förvaras i temperatur mellan 0-40°C. Skyddas från värme och direkt solljus och förvaras under torra förhållanden. Öppnade förpackningar bör återförlutas väl.

Humussyra förbättrar jordmånen och gör dessutom näringsämnena mer tillgängliga för växterna. När man tillför humussyra så ökar mikrobernas förmåga att bryta ner och mineralisera organiskt material mycket kraftigt.

Humussyran förstärker också jordens katjonbyteseffekt och reagerar med positivt laddade mineraljoner och bildar på så sätt organiska komplex. Det skapar en mycket porösare jordstruktur med positiv påverkan på rotmiljön samtidigt som jordens förmåga att absorbera vatten ökar kraftigt.

Fulvosyrans molekyl har en förmåga att chelatera (binda sig till) mineraler och näringsämnen så att de lättare tas upp av växternas celler. Växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt samtidigt som näringsomsättningen och fotosyntesen blir mer aktiv, så att plantorna kan växa i lägre temperaturer och i svagare solljus.

Fulvosyran har dessutom en biokemiskt neutraliserande/buffrande effekt på markens pH.

En porösare jordmån med större förmåga att binda vatten, mer lättillgängliga näringsämnen och en ökad näringsupptagning hos växtcellerna ger tillsammans en stor effekt vid odling.

  • Skördeökningar med 15-30 %
  • Mängden gödningsmedel kan sänkas med 30-50 %
  • Minskat bevattningsbehov, upp till 50 %
  • Ett bättre unyttjande av näringsämnen som i sin tur minskar risken för näringsläckage i vattendrag