Så här fungerar vår gödsel

Våra produkter ger starkare plantor med ökad rottillväxt. De förbättrar jordmånen, minskar bevattningsbehovet och minskar näringsläckaget till vattendrag och sjöar.

Våra ProSoil-produkter innehåller Humussyra och anpassade näringsämnen

  • När Humussyran kommer ner i marken så ökas jordens katjonbyteseffekt kraftigt. Jordmånen reagerar med näringsämnena och bildar en porösare jordstruktur.
  • Den tillförda näringen stannar kvar i marken tills den tas upp av växterna.
  • Den porösare jorden binder mer vatten och syresätter rötterna. Rottillväxten ökar kraftigt.
  • Näringsläckaget minskar mycket kraftigt.

Våra ProGrow-produkter innehåller Fulvosyra och anpassade näringsämnen

  • Fulvosyran binder sig till (chelaterar) mineralerna i gödslet så att de uppträder i en organisk form som lättare tas upp av växternas celler.
  • Näringsupptagningsförmågan förbättras med mellan 1,5 och 2,5 ggr för bla kalium, kalcium, bor och natrium, men även för kväve och fosfor.
  • Fulvosyran ökar också cellernas ämnesomsättning och förmåga att växa i lägre temperaturer.
  • Cellväggarna och plantornas stjälkar stärks och plantornas motståndskraft mot torka ökar.

Unik miljövänlig anrikningsmetod.

Ecofarma utvinner humusprodukter ur ett mycket gammalt organiskt kol från Limpopo regionen i Norra Sydafrika. Vi använder en egen patenterad anrikningsmetod som gör våra humussyror mer koncentrerade och rikare på organiska kol- och mineralämnen. Tillverkningen ger en bi-produkt, sk Humin, som återanvänds i kompostjord i Sydafrika.