Om oss

Ecofarma utvecklar olika växtnärings- och gödselprodukter baserade på Humus- och fulvosyra.

Utvecklingen sker i nära samverkan med den sydafrikanske agronomen Fred Cunningham som har mer än 30 årig erfarenhet av fältarbete och forskning i humusämnenas positiva effekter i odling och jordbruk.

Ecofarmas grundare och VD Peter Johansson har bott 10 år i Sydafrika. När han lärde känna Fred och såg den effekt humussyrorna har vid odling så bestämde han sig för att flytta hem till Sverige och startade Ecofarma för att utveckla användningen av humussyror i Svensk och europeisk odling. Ecofarmas produkter gör det möjligt för odlare att skapa en bördig och biologiskt högaktiv odlingsmark som klarar att ta emot, binda, omsätta och tillgängliggöra större mängder näring för växterna. Det skapar i sin tur förutsättningar för en lönsammare och mer miljövänlig odling. De humussyror vi använder anrikas i en miljövänlig process, patenterad av Fred Cunningham, från det Sydafrikanska kolet Vernadite. Både råvaran och anrikningsmetoden gör att vi kan utvinna högaktiva humussyror med högre biokemisk kapacitet än de humusprodukter som kommer från yngre oxiderad kol. Vårt mål är att tillgängliggöra högkvalitativa humusprodukter för en hållbarare odling till mycket konkurrenskraftiga priser. Våra produkter skall sänka totalkostnaderna för odlare, ge förbättrad skörd och väsentligt lägre näringsläckage.

Vi har två huvudsakliga produktfamiljer, Humate-familjen och Fulvic-familjen.

Humate-familjen är produkter som kombinerar salter av humussyra och växtnäring, medan Fulvic-familjen kombinerar fulvosyra och växtnäring.

För odlare som vill prova syrornas effekter utan att ändra på sitt gödselprogram erbjuder vi också en produkt, ProGrow Fullspec, som är en blandning av koncentrerad humus- och fulvosyra.

Exempel på några kunder.

I Sydafrika börjar produkterna få stort genomslag och används inom odling, golf och även på nationella idrottsarenor, inklusive de arenor som användes under fotbolls-VM. Sedan starten i Sverige under 2014 har 25 golfbanor börjat använda våra produkter, bla Göteborgs Golfklubb, Vallda Golf & Country Club och Tylösands GK. Vi genomför just nu tillsammans med odlare fälttester på jordgubbar, potatis och baby leaf i samarbete med Svenska Hushållssällskapet och Växa, för att verifiera att de positiva effekterna som uppnås i Sydafrika också gäller för svensk jordmån och klimat. Ta gärna kontakt med vår återförsäljare Weibulls Horto om du har frågor om våra produkter.

Top