This is how our fertilizer works

Our products provide stronger plants with increased growth of the roots. They improve soil, reduce irrigation and reduce nutrient leakage to watercourses and lakes.

Our HumGrow products contain Humic acid and custom nutrients

  • When the humic acid comes into the soil, the cation exchange effect of the earth is greatly increased. The soil reacts with nutrients and forms a porous soil structure.
  • The added nutrition remains in the soil until it is taken up by the plants.
  • The porous soil binds more water and oxygenates the roots. The root growth increases significantly.
  • The leakage of nutrients decreases strongly.

Our FulGrow products contain Fulvic Acid and custom nutrients

  • Fulvosyran binder sig till (chelaterar) mineralerna i gödslet så att de uppträder i en organisk form som lättare tas upp av växternas celler.
  • Näringsupptagningsförmågan förbättras med mellan 1,5 och 2,5 ggr för bla kalium, kalcium, bor och natrium, men även för kväve och fosfor.
  • Fulvosyran ökar också cellernas ämnesomsättning och förmåga att växa i lägre temperaturer.
  • Cellväggarna och plantornas stjälkar stärks och plantornas motståndskraft mot torka ökar.

Unique eco-friendly enrichment method.

Ecofarma extracts humic products from organic carbon out of the Limpopo region in northern South Africa. We use our own patented enrichment method that makes our humic acids more concentrated and richer in organic carbon and mineral substances. Manufacturing produces a bi-product, called Humin, which is reused in compost soil in South Africa.